Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Recykling - symbol
Źródło: Freepik.com

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych dla mieszkańców Gminy Brzozie odbędzie się w Jajkowie (przy oczyszczalni ścieków) w ostatnią sobotę kwartału tj. dnia 31.03.2018 r. w godzinach od 10°° do 13°°. Oddający odpady obowiązani są do okazania dowodu osobistego.

Załączniki do pobrania