21 C
Brzozie, PL
wtorek, Lipiec 17, 2018

Rejestr zbiorów danych osobowych

Miejsce prowadzenia: Urząd Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50, pok. 9
Osoba kontaktowa: Marcjan Biegaj – Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Numer telefonu: 56 49 129 14

Podstawa prawna: art. 36a ust.9 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.)

Sposób udostępniania: dane z rejestru podlegają udostępnieniu zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. poz. 719)

Lp.Nazwa zbioruOpis kategorii osób, których dane dotycząSzczegóły
1Archiwum zakładoweKlienci urzędu – osoby załatwiające sprawy w Urzędzie Gminy Brzozie, strony postępowań administracyjnych, osoby trzecie. Szczegóły
2Gospodarka Odpadami KomunalnymiWłaściciele nieruchomości Szczegóły
3CEiDG – Centralna Ewidencja i Działalność GospodarczaPrzedsiębiorcy Szczegóły
4Zasób geodezyjny i kartograficzny – osoby fizyczneWłaściciele i dzierżawcy nieruchomości Szczegóły
5Dane podatników będących mieszkańcami Gminy BrzozieOsoby zobowiązane do uiszczenia opłaty Szczegóły
6Bankowość elektroniczna - dane kontrahentówKontrahenci Szczegóły
7Dane osobowe nauczycieli i obsługi szkół oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy BrzozieNauczyciele i obsługa szkół oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Brzozie Szczegóły
8Dane osobowe nauczycieli i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminyNauczyciele i obsługa zatrudniona w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Brzozie Szczegóły
9Nadawanie stopni awansu zawodowego nauczycieli – nauczyciel mianowanyNauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum Szczegóły
10Ewidencja uczniów podlegających obowiązkowi naukiUczniowie podlegający obowiązkowi nauki Szczegóły
11Dane strażaków OSP Gminy BrzozieStrażacy OSP Szczegóły
12Ewidencja szkolenia BHP - ogólnegoPracownicy Urzędu Gminy w Brzoziu Szczegóły
13Rejestr mężczyzn objętych rejestracjąOsoby z obywatelstwem polskim będące mieszkańcami Gminy Brzozie, podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony Szczegóły
14Rejestr kobiet objętych rejestracjąOsoby z obywatelstwem polskim będące mieszkańcami Gminy Brzozie, podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony Szczegóły
15Kwalifikacja wojskowaOsoby z obywatelstwem polskim będące mieszkańcami Gminy Brzozie, podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony Szczegóły
16Rejestr decyzji podatków od osób fizycznych i prawnych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości)Podatnicy Szczegóły
17Dane podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – osoby fizyczne i prawne, podatku od środków transportu, opłaty eksploatacyjnej, za wieczyste użytkowanie, za czynsze, opłaty eksploatacyjnej i przyłącza kanalizacyjnegoPodatnicy Szczegóły
18Dane osobowe kontrahentówKontrahenci Szczegóły
19Dane osobowe pracowników Urzędu Gminy w BrzoziuPracownicy Urzędu Gminy w Brzoziu Szczegóły
20Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu pracowników Urzędu Gminy w Brzoziu oraz jednostek organizacyjnychPracownicy Urzędu Gminy w Brzoziu Szczegóły
21Dane ubezpieczeniowe pracowników Urzędu Gminy w Brzoziu i członków rodzinPracownicy Urzędu Gminy w Brzoziu oraz członkowie ich rodzin Szczegóły
22Dane osobowe pracowników szkół i obsługi na terenie Gminy BrzoziePracownicy szkół i obsługi Szczegóły
23Dane osobowe pracowników – dokumentacja przebiegu zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Brzoziu i jednostkach organizacyjnychOsoby fizyczne Szczegóły
24Ewidencja ludnościOsoby fizyczne Szczegóły
25Urząd Stanu CywilnegoOsoby fizyczne Szczegóły
26Rejestr Dowodów OsobistychOsoby fizyczne Szczegóły
27Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Szczegóły
28Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowychPrzedsiębiorcy Szczegóły
29Zamówienia publicznePrzedsiębiorcy Szczegóły
30Dziennik korespondencjiOsoby fizyczne i prawne Szczegóły
31Rejestr wyborcówOsoby fizyczne Szczegóły
32Ewidencja osób przetwarzających dane osobowe w Urzędzie Gminy w Brzoziuosoby fizyczne - pracownicy Urzędu Gminy w Brzoziu posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Szczegóły
33Rejestr kurierów i łącznikówOsoby na które został nałożony obowiązek świadczeń osobistych, polegających na wykonywaniu różnego Szczegóły
34Dane osobowe Radnych Gminy BrzozieRadni Gminy Brzozie Szczegóły
35Nauczyciele i obsługa zatrudnieni w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy BrzozieNauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych, pracownicy obsługi szkół Szczegóły
36Karta Dużej RodzinyCzłonkowie rodzin wielodzietnych Szczegóły
37Dane osobowe osób ubiegających się o Profil ZaufanyKlienci urzędu – osoby załatwiające sprawy w Urzędzie Gminy Brzozie Szczegóły
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast