0
106

nekrolog -

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

Ś. P. Danuty Gruźlewskiej

wieloletniego pracownika Urzędu Gminy w Brzoziu – osoby niezwykle pracowitej i życzliwej

Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom

Pogrążeni w smutku
Wójt Gminy Brzozie wraz z Pracownikami
Przewodnicząca Rady Gminy w Brzoziu wraz z Radnymi