Strona główna Autorzy Posty przez Gmina Brzozie

Gmina Brzozie

1069 POSTY 0 KOMENTARZE

Otwarcie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wielki Głęboczek

Na terenie gminy wybudowano w 4 miejscowościach place zabaw dla dzieci: Jajkowo, Wielki Głęboczek, Brzozie i Wielkie Leźno.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie Gminy Brzozie

W Polsce ostatni miał miejsce siedem lat temu - w 2002 roku. Powszechny spis ludności i mieszkań planowany na 2011 r. będzie więc pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Zakup sprzętu drogowego

Utworzono grupę remontowo - porządkową, którą wyposażono w specjalistyczny sprzęt do utrzymania dróg, chodników, parkingów, rowów melioracyjnych i pozostałego mienia komunalnego.

Remont szkół w Jajkowie i Wielkim Leźnie

Wykonano kilka inwestycji i wiele innych prac z zakresu oświaty. Do najważniejszych należy remont kapitalny Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie wraz z dokończeniem budowy sali gimnastycznej oraz remont kapitalny Szkoły Podstawowej w Jajkowie.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Brzoziu i Wielkim Leźnie

W zakresie gospodarki wodno - ściekowej zrealizowano projekt pod nazwą "Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Brzozie".

Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami Świecie – Jajkowo

W 2008 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Jajkowo i Świecie, Gmina Brzozie - Etap I i II.

Oddanie do użytku wyremontowanych świetlic w miejscowościach: Brzozie, Zembrze i Janówek

W ramach funduszy unijnych "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie " rozbudowano i wyremontowano świetlice wiejskie.

Uroczyste otwarcie “Orlika 2012” w Brzoziu

Jedną z większych inwestycji zrealizowanych w roku 2009 była budowa zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w Brzoziu w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012". Koszt całego zadania wyniósł 1.096.000,00 zł w tym dotacja z budżetu państwa 333.000,00 zł oraz środki urzędu marszałkowskiego 333.000,00 zł.

Modernizacja dróg gminnych w ramach środków FOGR

Zmodernizowano drogę gminną Brzozie - Mały Głęboczek o długości 2,1 km z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast