stypendium naukowe

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendiów „Humaniści na start!" Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących (z...
zdjęcie -ZUS

Czerwiec bez strat dla emerytów

Osoby, które myślą o złożeniu wniosku o emeryturę w czerwcu bieżącego roku, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek mającej wpływ na wysokość świadczenia....
Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Spis...
ohp - ochotniczy hufiec pracy

Hufiec Pracy w Brodnicy prowadzi nabór na rok szkolny 2020/2021

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W OHP ??? Ochotnicze Hufce Pracy zapewniają: Wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy hufca, Pomoc...

Pomoc suszowa – pierwszy etap kolejnej transzy zrealizowany

ARiMR zakończyła pierwszy etap wypłat pomocy suszowej z nowej puli środków - 280 mln. Agencja w ciągu 6 dni przekazała na konta rolników 200 mln...
GMINA BRZOZIE ŁAPIE DESZCZ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO POD NAZWĄ „GMINA BRZOZIE ŁAPIE DESZCZ”...

Urząd Gminy w Brzoziu z dniem 1 czerwca 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające...
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BRZOZIE

Urząd Gminy w Brzoziu z dniem 1 czerwca 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska,...
ARiMR logo

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje...
GDDKiA logo

Ważne: Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, zwraca się z prośbą o pilne przekazanie mieszkańcom Państwa Gminy niżej podanych...

Kampania „Kupuj świadomie – Produkt polski”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego weźmie udział w tegorocznej, ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa „Kupuj świadomie – Produkt polski", której celem jest uświadamianie...
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast