Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Szanowni Państwo, rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku...

Kształcenie, rozwój osobisty i zawodowy w OHP

Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją państwową, której misją jest wspieranie młodzieży na drodze jej społecznego, zawodowego i emocjonalnego rozwoju. OHP umożliwia młodzieży mającej problemy...
Logo KRUS

Informacja dla rolników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2019 r.

Kasa przypomina, że z dniem 30 kwietnia 2019 r. mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2019 r. Termin opłacenia...
Logo KRUS

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w majowych terminach płatności emerytur i rent wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom KRUS jednorazowe świadczenie pieniężne. W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie ww. świadczenie...
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

Nabór wniosków na utylizację azbestu

WÓJT GMINY BRZOZIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA UTYLIZACJĘ AZBESTU W związku z możliwością uzyskania przez gminę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w trybie Ustawowym w...

Publikujemy petycję z dnia 25 marca 2019 r. Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w trybie Ustawowym w związku z...
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast