Petycje

Petycja z dnia 18.09.2019 r. – firma Szulc-Efekt sp. z o. o.

Publikujemy treść "petycji", która wpłynęła do Urzędu Gminy w Brzoziu w dniu 18.09.2019 r. II - Petycja Odrębna  Procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j....
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast