obrady sesji rady gminy

IV Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./

zwołuję IV  Sesję Rady Gminy Brzozie w dniu 24 stycznia  2019 r. tj. czwartek   godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu III  Sesji Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia  2018 r.
 4. Zgłaszanie wniosków przez radnych.
 5. Sprawozdanie z wysokości  średnich  wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych  stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał statutów sołectw na terenie Gminy Brzozie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Brzozie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzozie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Brzozie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego  Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Brzozie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i innowacji  Rady Gminy Brzozie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania  Komisji  rolnictwa, ochrony środowiska  i zdrowia Rady Gminy Brzozie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji kapitału ludzkiego i partnerstwa społecznego  Rady Gminy Brzozie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  III/9/2018 Rady Gminy Brzozie  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie  na lata 2019-2026.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany uchwały Nr  III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Brzozie  na 2019 r.
 18. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i  mieszkańców.
 20. Zakończenie  obrad  IV Sesji Rady Gminy Brzozie. 

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz

Data

Sty 24 2019

Czas

10:00
Kategoria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast