obrady sesji rady gminy

XVIII Sesja Rady Gminy Brzozie

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.z 2016 roku poz. 446 ze zmianami/

zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Brzozie w dniu 14 lutego 2017 r. tj. wtorek godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku.
 5. Zgłaszanie wniosków przez radnych.
 6. Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2017-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie obraz XVIII Sesji Rady Gminy Brzozie.

Przewodniczący
Rady Gminy Brzozie
Kazimierz Leśniewski

Data

Lut 14 2017

Czas

12:00

Lokalizacja

Sala posiedzeń Urzędu Gminy
Kategoria

Organizator

Urząd Gminy w Brzoziu
Telefon
-
Email
-
Strona WWW
https://www.brzozie.pl
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast