obrady sesji rady gminy

XXI Sesja Rady Gminy Brzozie

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami/

zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Brzozie w dniu 09 sierpnia 2017 r. tj. środa godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie.

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Brzozie z dnia 21 czerwca 2017 r.
  5. Zgłaszanie wniosków przez radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2017-2023.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na 2017 rok.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Brzozie.

Przewodniczący Rady Gminy Brzozie
Kazimierz Leśniewski

Data

Sie 09 2017

Czas

11:00
Kategoria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast