13 C
Brzozie
wtorek, Październik 16, 2018
obrady sesji rady gminy

XXVII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.1875/.

zwołuję  XXVII  Sesję Rady Gminy Brzozie w dniu  06 kwietnia  2018 r. tj. piątek godz.11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Brzozie z dnia 08 marca   2018 r.
 5. Zgłaszanie wniosków przez radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obwodów głosowania .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  w Regulaminie  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Brzozie .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu programu  opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobieganiu  bezdomności zwierząt na 2018 rok.
 9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców.
 11. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Brzozie.

                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                 Rady Gminy Brzozie
                                                                                                 Kazimierz Leśniewski

Data

Kwi 06 2018

Czas

11:00

Lokalizacja

Sala posiedzeń Urzędu Gminy
Kategoria
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast