obrady sesji rady gminy

XXVIII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.1875/.

zwołuję  XXVIII  Sesję Rady Gminy Brzozie
w dniu  07 czerwca   2018 r. tj. czwartek   godz.12:00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Brzozie z dnia 06 kwietnia   2018 r.
 5. Zgłaszanie wniosków przez radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu   dostarczania  wody i odprowadzania ścieków  obowiązującego na terenie   Gminy Brzozie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Brzozie .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXV/155/2017 Rady Gminy Brzozie  z dnia  15 grudnia 2017r.  w sprawie  uchwalenia budżetu   Gminy Brzozie  na  2018r  .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/130/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 września 2017r. w sprawie zaciągnięcia  pożyczki długoterminowej  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  maksymalnej  liczby zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzozie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie   wprowadzenia  odstępstw od zakazu spożywania  napojów  alkoholowych  w miejscu publicznym na terenie Gminy Brzozie .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia  dla  wójta gminy .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego   za 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia    Wójtowi Gminy Brzozie  absolutorium  z tytułu  wykonania  budżetu gminy  za  2017 rok.
 15. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców.
 17. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Brzozie.

Przewodniczący
Rady Gminy Brzozie
Kazimierz Leśniewski

Data

Cze 07 2018

Czas

12:00

Lokalizacja

Sala posiedzeń Urzędu Gminy
Kategoria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast