obrady sesji rady gminy

XXXI Sesja Rady Gminy Brzozie

Brzozie, dnia 11 października 2018r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 z późn. zm./ 

zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Brzozie
w dniu 19 października 2018 r. tj. piątek godz.10:00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Brzozie z dnia 28 września 2018 r.
 5. Zgłaszanie wniosków przez radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy
  Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie
  na 2018 r.
 7. Informacja o realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2017/2018.
 8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i mieszkańców.
 10. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Brzozie.

Data

Paź 19 2018

Czas

10:00

Lokalizacja

Sala posiedzeń Urzędu Gminy
Kategoria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast