Autorem zdjęć i filmu jest Pan Jacek Piątek, do niedawna wieloletni mieszkaniec Wielkiego Głęboczka, przyjaciel gminy Brzozie.