Rada Gminy Brzozie

RADNI   GMINY  BRZOZIE  – kadencja 2018-2023

  1. Bąkowski Zbigniew
  2. Bieżuński Bernard
  3. Czepek Przemysław
  4. Domżalski Kazimierz
  5. Florkiewicz Maria – Przewodnicząca Rady Gminy
  6. Kamiński Karol
  7. Kamiński Marcin Jarosław
  8. Lendzionowski Edward
  9. Leśniewski Kazimierz
  10. Malinowski Andrzej – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  11. Patalon Jakub
  12. Piotrowicz Tomasz
  13. Wardowski Bartłomiej Marek
  14. Wiśniewska Iwona
  15. Zielińska Małgorzata