Skład Komisji Rady Gminy

Komisja Rewizyjna

 • Kazimierz Leśniewski – przewodniczący
 • Tomasz Piotrowicz
 • Zbigniew Bąkowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Edward Lendzionowski – przewodniczący
 • Tomasz Piotrowicz
 • Iwona Wiśniewska

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Innowacji

 • Maria Florkiewicz
 • Zbigniew Bąkowski
 • Bartłomiej Marek Wardowski
 • Jakub Patalon
 • Bernard Bieżuński

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zdrowia

 • Kazimierz Leśniewski
 • Kazimierz Domżalski
 • Przemysław Czepek
 • Karol Kamiński
 • Marcin Jarosław Kamiński
 • Małgorzata Zielińska
 • Bernard Bieżuński
 • Andrzej Malinowski

Komisja Kapitału Ludzkiego i Partnerstwa Społecznego

 • Iwona Wiśniewska
 • Karol Kamiński
 • Maria Florkiewicz
 • Marcin Jarosław Kamiński
 • Bartłomiej Marek Wardowski