ZOG OSP RP w Brzoziu

HARMONOGRAM

walnych zebrań sprawozdawczych w ochotniczych strażach pożarnych
na terenie Gminy Brzozie w okresie od  10.01.2019 r. do 15.03.2019 r.

Lp. Ochotnicza Straż Pożarna Data zebrania Godzina Miejsce zebrania Osoba z Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP obsługująca zebranie*
1 Brzozie 16.02.2019 r. 1500 Świetlica wiejska Stefan Błaszkiewicz – Prezes
Krzysztof Żebrowski
2 Janówko 23.01.2019 r. 1800 Świetlica wiejska Stefan Błaszkiewicz – Prezes
Krzysztof Żebrowski
3 Mały Głęboczek 18.01.2019 r. 1800 Świetlica wiejska Stefan Błaszkiewicz – Prezes
Krzysztof Żebrowski
4 Sugajno 22.02.2019 r. 1800 Świetlica wiejska Stefan Błaszkiewicz – Prezes
Krzysztof Żebrowski
5 Wielki Głęboczek 11.01.2019 r. 1800 Świetlica wiejska Stefan Błaszkiewicz – Prezes
Krzysztof Żebrowski
6 Wielkie Leźno 01.03.2019 r. 1800 Świetlica wiejska Stefan Błaszkiewicz – Prezes
Krzysztof Żebrowski
7 Zembrze 08.02.2019 r. 1800 Świetlica wiejska Stefan Błaszkiewicz – Prezes
Krzysztof Żebrowski