Budujemy przyszłość

Gmina Brzozie realizuje w Gimnazjum w Brzoziu w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 lipca 2015 r. dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach projektu “Budujemy przyszłość” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Gmina Brzozie realizuje w Gimnazjum w Brzoziu w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 lipca 2015 r.

dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach projektu “Budujemy przyszłość” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

www.efs.gov.pl
www.mojregion.eu
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – WYCIECZKA CHEŁMNO-GRUDZIĄDZ – “Podróż geograficzno-historyczna” – 1.11.2014R.
UCZNIOWIE GIMNAZJUM W BRZOZIU BIORĄCY UDZIAŁ W PROJEKCIE “Budujemy przyszłość”

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  – WYCIECZKA DO TORUNIA NA “SPOTKANIE Z FIZYKĄ” DO MŁYNA WIEDZY ORAZ DO GOLUBIA-DOBRZYNIA – 16.12.2014R.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – WYCIECZKA DO TORUNIA NA SPEKTAKL “BRYGADA MISIEK” DO BAJU POMORSKIEGO – 26.11.2014R.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – WYJAZD DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO JAJKOWA – 18.12.2014R.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA