W roku szkolnym 2015/2016 Gmina Brzozie realizuje Rządowy program „Książki naszych marzeń”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę z Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe realizujące kształcenie ogólne w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

W ramach tego Programu szkoły podstawowe z terenu gminy otrzymały wsparcie finansowe w formie dotacji na zakup książek do bibliotek szkolnych niebędących podręcznikami:

1. Szkoła Podstawowa w Brzoziu, ogółem kwotę 1.625 złotych w tym wsparcie 1.300 złotych,
2. Szkoła Podstawowa w Jajkowie, ogółem kwotę 1.625 złotych w tym wsparcie 1.300 złotych,
3. Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie, ogółem kwotę 1.250 złotych w tym wsparcie 1.000 złotych.

Wartość zadania ogółem wynosi 4.500 złotych , w tym wsparcie Wojewody 3.600 złotych, a 900 złotych środki z budżetu Gminy Brzozie jako wkład własny w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Termin realizacji zadania w części merytorycznej obejmuje rok szkolny 2015/2016, natomiast w części finansowej rok budżetowy 2015, tj. do 31 grudnia 2015 r.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast