Materiały do szkoleń

logotypy kolor popc ue fundusze europejskie - Materiały do szkoleń

PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH – PUBLIKACJE  DO SZKOLEŃ 

Publikacje dostępne na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0. Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Promocji Gmin Polskich i autorki. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, w tym utworów, tworzenia i rozpowszechniania ich kopii w całości lub we fragmentach, wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej i wskazania autorki oraz FPGP jako właścicieli praw do tekstu.

Mój biznes w sieci

Książka dedykowana jest przygotowującym się do otwarcia własnego biznesu lub tym, którzy są już przedsiębiorcami, ale chcieliby rozszerzyć swoje usługi o działalność internetową.Podręcznik skupia się na metodach wykorzystania zasobów internetu, które podnoszą skuteczność działania biznesowego (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.) oraz na usługach e-administracji dedykowanych dla biznesu.

[mpc_icon_list mpc_icon__icon=”fa fa-file-pdf-o” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__border_css=”border-color:undefined;border-style:undefined;” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” list=”%5B%7B%22title%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fbrzozie.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2FM%C3%B3j-biznes-w-sieci.pdf%5C%22%3EM%C3%B3j%20biznes%20w%20sieci%20(25%2C1%20MB)%3C%2Fa%3E%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D”]

Moje finanse i transakcje w sieci

Podręcznik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Książka koncentruje się na umiejętności wykorzystania sieci do zarządzania kontem bankowym, dokonywania płatności, realizowania zakupów, rezerwowania podróży, czy biletów, płacenia podatków oraz korzystania z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskowania o świadczenia i występowania o dowód osobisty i inne dokumenty i zaświadczenia.

[mpc_icon_list mpc_icon__icon=”fa fa-file-pdf-o” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__border_css=”border-color:undefined;border-style:undefined;” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” list=”%5B%7B%22title%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fbrzozie.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2FMoje-finanse-i-transakcje-w-sieci.pdf%5C%22%3EMoje%20finanse%20i%20transakcje%20w%20sieci%20(24%2C5%20MB)%3C%2Fa%3E%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D”]

Działam w sieciach społecznościowych

To publikacja przeznaczona dla osób, które chcą poznać i wykorzystać w prywatnym i społecznym życiu codziennym filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych. Skrypt kładzie szczególny nacisk na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in. na nawiązywaniu i kontynuowaniu znajomości online, kształtowaniu wizerunku, wykorzystywaniu i dzieleniu się swą twórczością oraz korzystaniu z cudzej twórczości ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego. Jak wszystkie pozostałe podręczniki także i ten zawiera wskazówki korzystania z podstawowych usług e-administracji.

[mpc_icon_list mpc_icon__icon=”fa fa-file-pdf-o” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__border_css=”border-color:undefined;border-style:undefined;” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” list=”%5B%7B%22title%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fbrzozie.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2FDzia%C5%82am-w-sieciach-spo%C5%82eczno%C5%9Bciowych.pdf%5C%22%3EDzia%C5%82am%20w%20sieciach%20spo%C5%82eczno%C5%9Bciowych%20(21%2C8%20MB)%3C%2Fa%3E%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D”]

Rolnik w sieci

Książka przeznaczona jest dla rolników i hodowców i skupia się na wyszukiwaniu i wykorzystaniu przydatnych informacji, aplikacji i e-usług, które można znaleźć w sieci. Znaczna część publikacji poświęcona jest kwestii bezpieczeństwa, czyli dokonywania płatności online i korzystania z państwowych e-usług. Czytelnicy mogą zapoznać się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi, dedykowanymi forami wy-miany informacji rolniczych oraz portalami meteorologicznymi, a także nauczyć się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w PUAP i profilu zaufanego, Geoportalu, rozliczeń podatkowych online, usług online dla ubezpieczonych w KRUS, usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, ARiMR, ARR, ANR, ODR (docelowo KOWR) oraz GIW, GIS, PIORIN, GIJHARS (docelowo PIBŻ).

[mpc_icon_list mpc_icon__icon=”fa fa-file-pdf-o” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__border_css=”border-color:undefined;border-style:undefined;” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” list=”%5B%7B%22title%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Fbrzozie.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2FRolnik-w-sieci.pdf%5C%22%3ERolnik%20w%20sieci%20(36%2C8%20MB)%3C%2Fa%3E%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D”]

Pobierz darmową przeglądarkę dokumentów w formacie PDF: https://get.adobe.com/pl/reader/

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast