Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2017

Gmina Brzozie w 2017 roku realizuje Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na terenie szkół podstawowych i gimnazjum.

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych realizujących kształcenie ogólne – program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” .

W ramach tego Programu szkoły podstawowe i gimnazjum na terenu gminy otrzymały wsparcie finansowe w formie dotacji na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych:

  1. Gimnazjum w Brzoziu, ogółem kwotę 15.000,00 złotych w tym wsparcie 12.000,00 złotych,

  2. Szkoła Podstawowa w Brzoziu, ogółem kwotę 5.000,00 złotych w tym wsparcie 4.000,00 złotych,

  3. Szkoła Podstawowa w Jajkowie, ogółem kwotę 5.000,00 złotych w tym wsparcie 4.000,00 złotych,

  4. Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie, ogółem kwotę 3.100,00 złotych w tym wsparcie 2.480,00 złotych.

Wartość zadania ogółem wynosi 28.100,00 złotych , w tym wsparcie Wojewody 22.480,00 złotych, a 5.620,00 złotych środki z budżetu Gminy Brzozie jako wkład własny w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Termin realizacji zadania w ramach umowy w części merytorycznej i finansowej obejmuje rok budżetowy 2017, tj. do 31 grudnia 2017 r.
Brzozie, 26.05.2017r.

Artykuły ze szkół

Mały czyta mniejszemu

Pierwszym akcentem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” był zakup książek do naszej biblioteki. Teraz przyszedł czas na szerzenie akcji czytelniczych, wizyty w bibliotekach i realizację czytelniczych pomysłów.

Klasa druga, wpisując się w nurt czytelniczy, zaprosiła dzieci z oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego do wysłuchania czytanych przez drugoklasistów wierszy z klasyki poezji dziecięcej.
Mali słuchacze z ciekawością i skupieniem odbierali czytane wiersze i chętnie włączali się w recytację. Na koniec wszyscy wspólnie śpiewali i improwizowali ruchowo.
Tym razem mali czytali jeszcze mniejszym.


Spotkanie autorskie

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy zaproponowała młodszym uczniom  Szkoły Podstawowej w Jajkowie i ich wychowawcom spotkanie autorskie z p. Elżbietą Bednarczyk. Ta oferta od razu zdobyła aprobatę zainteresowanych, ponieważ pięknie wpisuje się w realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Spotkanie było niespodzianką i nie wiadomo, czego się można było spodziewać. W sali Pałacu Anny Wazówny wszyscy usiedli w miękkich fotelach i oczekiwali na rozwój wydarzeń. Po przywitaniu przez p. bibliotekarkę, wyszła do publiczności filigranowa brunetka w dojrzałym wieku. Pani Elżbieta Bednarczyk przedstawiła się jako poetka, aktorka i tancerka, która mieszka od 28 lat w Australii.

Od razu nawiązała kontakt z publicznością. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania, reagowały na jej zachęty i udzielały wypowiedzi. Sama artystka mówiła o pięknie życia, szacunku dla drugiego człowieka i źródłach  wiedzy. Zgrabnie przebrnęła od wartości książki, przez papier, drewno, las aż po ekologię. Mówiła o dbaniu o przyrodę, pokazując zdjęcia flory i fauny Australii. Opowiadała też o zwykłym życiu na tym kontynencie. Wszystko było przepojone szacunkiem dla życia.

Zwieńczeniem spotkania był taniec węgierski w wykonaniu poetki. Był on tak radosny, że nogi same rwały się do tańca. Pani Elżbieta widząc reakcje przybyłych, powtórzyła taniec i zachęciła zebranych do wspólnego  pląsu. Ileż było w tym emocji. Wychowawczynie również poddały się rytmom…

Na koniec bohaterka spotkania recytowała fragment swojej książki, a potem sprzedawała poszczególne jej egzemplarze, opatrując je dedykacją.

To była prawdziwa uczta artystyczna.


Wizyta w bibliotece

Uczniowie objęci kształceniem zintegrowanym odwiedzili Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Brodnicy. Zwiedzili czytelnię dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Biblioteka brodnicka mieści się w Pałacu Anny Wazówny, stąd jedna z sal biblioteki znajduje się w dawnym pokoju księżniczki Anny Wazówny. Na głównej ścianie tego pomieszczenia wisi jej ogromny portret. W jego sąsiedztwie stoją rzędy regałów z książkami. Pani bibliotekarka opowiedziała dzieciom wiele ciekawostek o tej bibliotece. Na koniec zaprosiła wszystkich na spotkanie autorskie, które będzie nowością dla naszych uczniów. Skorzystamy z niego.