I ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY BRZOZIE

0
104
Wójt Gminy Brzozie, Pani Danuta Kędziorska-Cieszyńska oraz portal “Uwaga Wędkarz” mają przyjemność zaprosić na pierwsze takie zawody wędkarskie organizowane w gminie Brzozie.
 
Zawody odbędą się w niedzielę 23 maja 2021r. nad Jeziorem Wielkie Leźno.
Zapisy prowadzi Pan Karol Chrapiński tel. 514 872 078 oraz sklep wędkarski ABC w Nowym Mieście Lubawskim, Jagiellońska 17.
Ilość miejsc ograniczona.
 
Wkrótce dostępne szczegóły oraz regulamin.
Zapraszamy!
Konkurs Wedkarski plakat - I ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY BRZOZIE
 

Regulamin zawodów

 1. W zawodach biorą udział dwu osobowe drużyny łowiące na jednej łodzi
 2. Zawody zostaną rozegrane w jedno 6-godzinnej turze
 3. Zawody odbywają się na żywej rybie
 4. Obowiązuje opłata startowa w wysokości 120 zł od załogi którą należy wpłacić w terminie do dnia 14.05.2021 w sklepie wędkarskim Wędkarskie ABC, Jagiellońska 17, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Wniesienie opłaty jest równoznaczne z zarejestrowaniem załogi.

Dla załóg ze znaczniejszych odległości istnieje możliwość rejestracji mailowo: [email protected]

Wówczas opłata wniesiona zostanie na podane konto w mailu.

 1. Ryby będą mierzone I fotografowane na wodzie przez drugą ekipę startującą. Rybę trzeba zmierzyć I sfotografować przy obecności drugiej załogi łowiącej. Druga załoga wpisuje w kartę startową gatunek I wymiar ryby oraz musi złożyć swój podpis. Zdjęcie ryby trzeba wysłać mms lub messenger (nr tel. zostanie podany na zawodach ) Do zmierzenia ryby muszą posiadać własną miarę. Zdjęcia będą weryfikowane przez organizatorów.
 2. Ryby punktowane : okoń od 20cm (100pkt. +20pkt za każdy cm)

szczupak od 50cm (750pkt +50 za każdy cm)

sandacz od 50cm (750 pkt +50 za każdy cm)

 1. Każda drużyna musi mieć siatkę do przechowywania ryb. Można również ryby trzymać w specjalnych bakistach
 2. Dopuszcza się stosowania echosondy oraz GPS i używania silników elektrycznych
 3. Uczestnicy zawodów mają obowiązek udziału w zakończeniu zawodów
 4. Nieprzestrzeganie regulaminu przez osoby startujące w zawodach skutkuje dyskwalifikacją drużyny
 5. W sprawach spornych protesty wnosimy tylko drogą pisemną oraz wpłatą kaucji w wysokości 200 zł do sędziego głównego zawodów
 6. Zawodnicy łowią w wyznaczonym przez organizatora akwenie, tj. jezioro Wielkie Leźno

Minimalne odległości pomiędzy łodziami powinny wynosić minimum 50 metrów. Za zgodą załogi, która zajęła stanowisko wcześniej, możliwe jest skrócenie odległości.

Zabrania się spływania do brzegu bez wcześniejszego poinformowania organizatora

 1. Nie obowiązują limity ilościowe złowionych ryb
 2. Zabrania się trolingu w trakcie zawodów
 3. Współrzędne miejsca zbiórki i wodowania: 53.279053, 19.705830.
 4. Informacji w sprawie zawodów udzielają:

Karol Chrapiński tel. 514872078

COVID-19

Warunki rozgrywania zawodów w związku z ze stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

-Ogranicza się udział osób biorących udział w zawodach do 150 osób w tym : zawodnicy, organizatorzy, sędziowie, trenerzy i opiekunowie.

-Organizator zawodów zaopatruje sędziów i organizatorów w środki ochrony osobistej, takie jak : płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne ew. przyłbice.

-Organizator przeprowadzi dezynfekcję profilaktyczną elementów wyposażenia, (stoły, miarki, itp. ) .

-W biurze zawodów będą ogólnie dostępne środki do dezynfekcji i ręczniki jednorazowe (w tym dla zawodników).

-Osoby uczestniczące w zawodach są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając teren, na którym odbywają się zawody.

-Należy zachować podstawowe zasady higieny , tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz podawania ręki na powitanie. Wprowadza się odstęp min. 2 m od osoby dla wszystkich uczestników zawodów.

-Wprowadza się obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez wszystkich uczestników zawodów od momentu przybycia na teren zawodów , do momentu opuszczenia.

-W przypadku obsady łodzi, jeżeli zawodnicy nie zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym – mają obowiązek używania maseczek lub przyłbic ochronnych w czasie przebywania na łodzi.

-Przy wejściu na teren zawodów wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek złożenia pisemnej deklaracji, że nie są w trakcie leczenia bądź kwarantanny lub nie mieli kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 14 dni i nie mają objawów zakażenia – pod rygorem odmowy wstępu na teren zawodów (deklarację należy dostarczyć wcześniej wypisaną)

-Czas przeznaczony na konieczną odprawę i podsumowanie zawodów skraca się do minimum. Zawodnicy zobowiązani są samodzielnie zapoznać się z regulaminem zawodów i zasadami ich rozegrania.

-Nieprzestrzeganie powyższych uregulowań przez zawodników skutkować będzie niedopuszczeniem do udziału w zawodach lub dyskwalifikacją.