Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Recykling - symbol
Źródło: Freepik.com

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych dla mieszkańców Gminy Brzozie odbędzie się w Jajkowie (przy oczyszczalni ścieków) w ostatnią sobotę kwartału tj. dnia 29.12.2018 r. w godzinach od 10:00 do 13:00. Oddający odpady obowiązani są do okazania dowodu osobistego.

Załączniki do pobrania