Gmina Brzozie

UGB qrcode 150x150 - KontaktBrzozie 50
87-313 Brzozie
woj. kujawsko-pomorskie
Powiat: brodnicki

Tel. +48 56 49 129 10 – Sekretariat
Fax +48 56 49 129 11 – Ogólny

NIP: 874-16-84-639
REGON: 871 118 402

E-mail: [email protected]
Strona BIP: bip.brzozie.pl
Adres skrytki ePUAP:  /5v610hjfwi/skrytka
Facebook Messenger: https://m.me/ugbrzozie

Godziny urzędowania

Poniedziałek od godziny 7.00 do godziny 15.00
Wtorek od godziny 7.00 do godziny 16.00
Środa od godziny 7.00 do godziny 15.00
Czwartek od godziny 7.00 do godziny 15.00
Piątek od godziny 7.00 do godziny 14.00

Dane do faktury

Nabywca:

Gmina Brzozie
Brzozie 50
87-313 Brzozie
NIP: 874-16-84-639
REGON: 871 118 402

Odbiorca:

Urząd Gminy w Brzoziu
Brzozie 50
87-313 Brzozie

Numery kont bankowych

1. Podatki i opłaty lokalne:

Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Brodnicy
Nr rachunku: 80 9484 1150 2200 0015 2725 0002
Nr IBAN: PL 80 9484 1150 2200 0015 2725 0002
BIC/SWIFT: POLUPLPR

2. Rachunek bankowy, na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Brodnicy
Nr rachunku: 95 9484 1150 2200 0015 2725 0023

Opłat można dokonywać w kasie Urzędu:

– od poniedziałku do czwartku w godz. od 07:00 do 14:30
– w piątki od godz. 07:00 do 13:30

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości (wymagane)

  Ochrona danych osobowych

  KLAUZULA ZGODY 
  na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

  Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażam zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Panią/Panem, a administratorem.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy Brzozie. Może się z nim Pani/Pan kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Brzoziu, Brzozie  50, 87-313 Brzozie, e-mail: [email protected], telefonicznie +48 56 49 129 12.
  2. Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody. 
  4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw. 
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może  je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
  7. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. 
  8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o niej drogą elektroniczną. 
  9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

   

  Rozmiar czcionki
  Wysoki kontrast