Dostępność

Dostępność

Zgodność ze standardami

Wszystkie strony platformy ePUAP zostały wykonane zgodnie z W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych, wersja 2.0) z uwzględnieniem poziomu AA  z wyłączeniem tłumaczenia transmisji audio i video.

Wersja kontrastowa dla osób niedowidzących

Serwis ePUAP obejmuje zarówno wersję domyślną jak i wysokokontrastową dedykowaną osobom niedowidzącym. Wersja kontrastowa jest przygotowana w trybie tekstowym, pozbawionym grafiki gdzie treść jest prezentowana za pomocą żółtej czcionki na czarnym tle. Przejście do wersji z wysokim kontrastem jest dostępne z poziomu każdej strony platformy ePUAP.

Klawisze dostępu

Przeglądarki internetowe umożliwiają nawigację po serwisie za pomocą zdefiniowanych skrótów klawiszowych. Kombinacja klawiszy jest różna w zależności od przeglądarki jak i systemu operacyjnego, co prezentuje poniższa tabela.

System operacyjny Przeglądarka Kombinacja klawiszy
Windows/Linux Firefox SHIFT + Lewy ALT + Klawisz dostępu
Windows/Linux Internet Explorer Lewy ALT + Klawisz dostępu + ENTER
Mac OS X Firefox SHIFT + CONTROL + Klawisz dostępu

Poniższe strony ePUAP mają zdefiniowane następujące klawisze dostępu: 

1 – Strona wejściowa, 2 – Katalog usług, 3 – Znajdź urząd,  4 – Pomoc dla Klienta, 5 – Pomoc  dla Urzędnika, 6 – Aktualności, 7 – Zaloguj się, 8 – Oświadczenie o dostępności