Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w trybie Ustawowym w związku z art. 241 KPA

0
10

Publikujemy petycję z dnia 25 marca 2019 r.