Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż mienia komunalnego

0
70