Panie zwiedzały Warszawę

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich działające na terenie gminy Brzozie wybrały się na wycieczkę do Warszawy. W programie wycieczki było zwiedzanie Zamku Królewskiego, Cmentarza Wojskowego na Powązkach i Sejmu.

0
211

Pierwszym punktem był Zamek Królewski. Uczestnicy wycieczki poznali historię zamku, obejrzeli m.in. sale tronowe, salę balową, salę rycerską, salę senatorską, gabinet i sypialnię Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Następnym punktem był Cmentarz Wojskowy. Cmentarz został założony w 1912 roku. Znajdują się tam groby i pomniki żołnierzy walczących o wolną Polskę, a także pisarzy, ludzi nauki, kultury i sportu. Spacerując alejkami cmentarza Panie mogły zobaczyć groby osób znanych z telewizji lub gazet. Po obejrzeniu wielu kwater, pomników i grobów na końcu grupa zatrzymała się przy pomniku ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Sejmu. Wizyta rozpoczęła się od obiadu w sejmowej restauracji. Przed wejściem do gmachu uczestnicy poznali zasady bezpieczeństwa panujące w Sejmie, przechodząc przez tzw. bramkę bezpieczeństwa. Następnie w towarzystwie Posła RP Pana Zbigniewa Sosnowskiego rozpoczęło się zwiedzanie polskiego parlamentu. Uczestnicy obejrzeli makietę kompleksu budynków sejmowych i poznali jego historię. Zwiedzili hall główny, gdzie znajdują się: tablica upamiętniająca posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, tablica upamiętniająca parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, gablota z laskami marszałkowskimi oraz tablica upamiętniającą wizytę wielkiego Polaka – Papieża Jana Pawła II. Pan Poseł oprowadził po korytarzach, po których przechadzają się najważniejsze osoby w państwie, pokazał biura poszczególnych partii reprezentowanych w Sejmie, pomieszczenia na skrytki poselskie oraz Kaplicę p.w. Bogurodzicy Maryi Matki Kościoła. Panie zwiedziły galerię Sali Posiedzeń Sejmu oraz salę, gdzie odbywają się posiedzenia komisji sejmowych, w której każdy mógł wcielić się w rolę posła i zabrać głos.

Wszyscy uczestnicy wycieczki dziękują Panu Posłowi za zaproszenie, za poświęcony czas, za przekazaną wiedzę na temat funkcjonowania Sejmu i pracy posłów oraz za miłe i serdeczne przyjęcie. Dzięki Panu uczestnicy mogli na żywo zobaczyć miejsce pracy polskich parlamentarzystów.
Organizatorem wycieczki była przewodniczącą Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich -Małgorzata Smoczyńska przy wsparciu Pani Danuty Grzyb – Dyrektora Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Zbigniewa Sosnowskiego oraz pracownika biura Pani Małgorzaty Kmiecik.