Program dotacyjny „Gmina Brzozie łapie deszcz 2021”

0
191

Poznaj zasady i tryb postępowania w procesie ubiegania się o dotację w ramach programu „Gmina Brzozie łapie deszcz”.

Program ma na celu utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz poprawę lokalnego mikroklimatu poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie Gminy Brzozie. Dotacja przyznana zostanie mieszkańcom, na zadania służące ochronie środowiska i zasobów wodnych związanych z budową systemów deszczowych – do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 30 września 2021 r.

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XV/105/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Tryb postępowania:

  • złożenie wniosku o przyznanie dotacji,
  • podpisanie umowy ze wskazanym terminem realizacji,
  • wykonanie instalacji przez wnioskodawcę,
  • złożenie wniosku o rozliczenie dotacji.

W ramach programu można m.in.:

  • założyć ogród deszczowy w pojemniku albo w gruncie,
  • wybudować muldę lub studnię chłonną czy podziemny zbiornik na wodę opadową,
  • postawić naziemny wolnostojący zbiornik na wodę opadową z dachu.

Po złożeniu wniosku będzie można ubiegać się o sfinansowanie 100% (udokumentowanych i zweryfikowanych przez gminę) wydatków związanych z realizacją zadania, maksymalnie 2 tys. zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do terenu objętego zadaniem.

Wnioski będzie można składać w sekretariacie w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, pok. 8.

Kryterium decydującym o przyznaniu dotacji jest kolejność zgłoszeń.

Pobierz wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (poniżej). 

Plakat gmina brzozie lapie wode 2021 723x1024 - Program dotacyjny „Gmina Brzozie łapie deszcz 2021”