13 C
Brzozie
wtorek, Październik 16, 2018

Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Dane osobowe pracowników Urzędu Gminy Brzozie

Lp.OpisWartość
1Nazwa zbioru danych:Dane osobowe osób ubiegających się o Profil Zaufany
2Data wpisu:2017-07-12
3Data ostatniej aktualizacji:-
4Administrator danych:Urząd Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50
5Przedstawiciel administratora danych (art. 31a ustawy)-
6Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy)-
7Podstawa prawna:- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. u. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm. - rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1627 z późn. zm.)
8Cel przetwarzania danych w zbiorze:Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
9Opis kategorii osób:Klienci urzędu – osoby załatwiające sprawy w Urzędzie Gminy Brzozie
10Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:Imiona, nazwisko, PESEL, identyfikator użytkownika, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
-Sposób zbierania danych:- Od osób, których dotyczą - Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
12Sposób udostępnienia danych:Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13Odbiorcy danych:-
14Przekazywanie danych do państwa trzeciegoNie
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast