13 C
Brzozie
wtorek, Październik 16, 2018

Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Ewidencja ludności

Lp.OpisWartość
1Nazwa zbioru danych:Ewidencja ludności
2Data wpisu:2015-07-03
3Data ostatniej aktualizacji:-
4Administrator danych:Urząd Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50
5Przedstawiciel administratora danych (art. 31a ustawy)-
6Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy)-
7Podstawa prawna:- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
8Cel przetwarzania danych w zbiorze:Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
9Opis kategorii osób:Klienci urzędu – osoby załatwiające sprawy w Urzędzie Gminy Brzozie
10Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:Płeć, nazwisko, nazwisko rodowe, imię pierwsze, imię drugie, imiona kolejne, numer ewidencyjny PESEL, poprzednie nazwiska, imię ojca, nazwisko rodowe ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, numer aktu urodzenia, kraj zamieszkania, obywatelstwo, adres zameldowania, adres zameldowania, stan cywilny, imię i nazwisko współmałżonka, numer ewidencyjny PESEL współmałżonka, seria i numer dokumentu tożsamości
-Sposób zbierania danych:- Od osób, których dotyczą - Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
12Sposób udostępnienia danych:Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13Odbiorcy danych:-
14Przekazywanie danych do państwa trzeciegoNie
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast