13 C
Brzozie
wtorek, Październik 16, 2018

Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Ewidencja osób przetwarzających dane osobowe w Urzędzie Gminy w Brzoziu

Lp.OpisWartość
1Nazwa zbioru danych:Ewidencja osób przetwarzających dane osobowe w Urzędzie Gminy w Brzoziu
2Data wpisu:2015-07-03
3Data ostatniej aktualizacji:-
4Administrator danych:Urząd Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50
5Przedstawiciel administratora danych (art. 31a ustawy)-
6Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy)-
7Podstawa prawna:- ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
8Cel przetwarzania danych w zbiorze:Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
9Opis kategorii osób:osoby fizyczne - pracownicy Urzędu Gminy w Brzoziu posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
10Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, stanowisko służbowe
-Sposób zbierania danych:- Od osób, których dotyczą
12Sposób udostępnienia danych:Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13Odbiorcy danych:-
14Przekazywanie danych do państwa trzeciegoNie
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast