0 C
Brzozie
poniedziałek, Październik 22, 2018

Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Dane osobowe nauczycieli i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy

Lp.OpisWartość
1Nazwa zbioru danych:Członkowie rodzin wielodzietnych
2Data wpisu:2016-05-11
3Data ostatniej aktualizacji:-
4Administrator danych:Gmina Brzozie, 87-313 Brzozie 50
5Przedstawiciel administratora danych (art. 31a ustawy)-
6Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy)-
7Podstawa prawna:- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.).
8Cel przetwarzania danych w zbiorze:Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
9Opis kategorii osób:Członkowie rodzin wielodzietnych
10Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia, adres poczty elektronicznej, odpis aktu urodzenia, zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki, orzeczenie o niepełnosprawności, informacje o umieszczeniu w rodzinnej pieczy zastępczej, akt małżeństwa, stan cywilny
-Sposób zbierania danych:- Od osób, których dotyczą
12Sposób udostępnienia danych:Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13Odbiorcy danych:-
14Przekazywanie danych do państwa trzeciegoNie
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast