0 C
Brzozie
poniedziałek, Październik 22, 2018

Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Nauczyciele i obsługa zatrudnieni w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Brzozieny

Lp.OpisWartość
1Nazwa zbioru danych:Nauczyciele i obsługa zatrudnieni w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Brzozie
2Data wpisu:2016-02-10
3Data ostatniej aktualizacji:-
4Administrator danych:Gmina Brzozie, 87-313 Brzozie 50
5Przedstawiciel administratora danych (art. 31a ustawy)-
6Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy)-
7Podstawa prawna:- ustawa z dnia 1 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2014.191 j.t.) - ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94 j.t. z późn. zm.)
8Cel przetwarzania danych w zbiorze:Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
9Opis kategorii osób:Nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych, pracownicy obsługi szkół
10Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wyksztalcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu
-Sposób zbierania danych:- Od osób, których dotyczą - Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
12Sposób udostępnienia danych:Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13Odbiorcy danych:Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
14Przekazywanie danych do państwa trzeciegoNie
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast