0 C
Brzozie
poniedziałek, Październik 22, 2018

Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Rejestr Wyborców

Lp.OpisWartość
1Nazwa zbioru danych:Rejestr Wyborców
2Data wpisu:2015-07-03
3Data ostatniej aktualizacji:-
4Administrator danych:Urząd Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50
5Przedstawiciel administratora danych (art. 31a ustawy)-
6Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy)-
7Podstawa prawna:- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy
8Cel przetwarzania danych w zbiorze:Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
9Opis kategorii osób:osoby fizyczne - osoby posiadające prawo do głosowania
10Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:Status wyborczy, rejestr wyborczy, obwód wyborczy, okręg wyborczy, status mieszkańca, numer ewidencyjny PESEL, nazwisko, drugi człon nazwiska, imię, drugie imię, adres, data urodzenia, imię ojca, drugie imię ojca, płeć, nazwisko rodowe, drugi człon nazwiska rodowego, miejsce urodzenia, seria i numer dowodu tożsamości, data wystawienia, wystawca dowodu osobistego, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer paszportu, adres zameldowania, data wpisu do rejestru, data decyzji, podstawa decyzji, numer decyzji, data zgonu, data skreślenia, podstawa skreślenia
-Sposób zbierania danych:- Od osób, których dotyczą
12Sposób udostępnienia danych:Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13Odbiorcy danych:-
14Przekazywanie danych do państwa trzeciegoNie
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast