0 C
Brzozie
poniedziałek, Październik 22, 2018

Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Dane osobowe nauczycieli i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy

Lp.OpisWartość
1Nazwa zbioru danych:Dane osobowe nauczycieli i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy
2Data wpisu:2015-07-03
3Data ostatniej aktualizacji:-
4Administrator danych:Urząd Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50
5Przedstawiciel administratora danych (art. 31a ustawy)-
6Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy)-
7Podstawa prawna:- ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z późn. zm.)
8Cel przetwarzania danych w zbiorze:Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
9Opis kategorii osób:Nauczyciele, wychowawcy i pracownicy obsługi
10Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:Imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, wykształcenie, zawód, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, wymiar zatrudnienia, wynagrodzenie, nazwa, seria i numer dokumentu osobistego, numer telefonu
-Sposób zbierania danych:- Od osób, których dotyczą - Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
12Sposób udostępnienia danych:Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13Odbiorcy danych:-
14Przekazywanie danych do państwa trzeciegoNie
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast