0 C
Brzozie
poniedziałek, Październik 22, 2018

Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Ewidencja uczniów podlegających obowiązkowi nauki

Lp.OpisWartość
1Nazwa zbioru danych:Ewidencja uczniów podlegających obowiązkowi nauki
2Data wpisu:2015-07-03
3Data ostatniej aktualizacji:-
4Administrator danych:Urząd Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50
5Przedstawiciel administratora danych (art. 31a ustawy)-
6Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy)-
7Podstawa prawna:- ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
8Cel przetwarzania danych w zbiorze:Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
9Opis kategorii osób:Osoby podlegające obowiązkowi nauki
10Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:Imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu
-Sposób zbierania danych:- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
12Sposób udostępnienia danych:Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13Odbiorcy danych:-
14Przekazywanie danych do państwa trzeciegoNie
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast