0 C
Brzozie
poniedziałek, Październik 22, 2018

Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Kwalifikacja wojskowa

Lp.OpisWartość
1Nazwa zbioru danych:Kwalifikacja wojskowa
2Data wpisu:2015-07-03
3Data ostatniej aktualizacji:-
4Administrator danych:Urząd Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50
5Przedstawiciel administratora danych (art. 31a ustawy)-
6Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy)-
7Podstawa prawna:- ustawa z dnia 21 października 1967 r. art. 37 ust. 2 o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2015 poz. 827)
8Cel przetwarzania danych w zbiorze:Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
9Opis kategorii osób:osoby z obywatelstwem polskim będące mieszkańcami Gminy Brzozie, podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony
10Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:Imię, nazwisko, nazwisko rodowe, numer ewidencyjny PESEL, miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, miejsce pobytu stałego, adres do korespondencji
-Sposób zbierania danych:- Od osób, których dotyczą - Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
12Sposób udostępnienia danych:Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13Odbiorcy danych:-
14Przekazywanie danych do państwa trzeciegoNie
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast