13 C
Brzozie
wtorek, Październik 16, 2018

Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Rejestr decyzji podatków od osób fizycznych i prawnych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości)

Lp.OpisWartość
1Nazwa zbioru danych:Rejestr decyzji podatków od osób fizycznych i prawnych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości)
2Data wpisu:2015-07-03
3Data ostatniej aktualizacji:-
4Administrator danych:Urząd Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50
5Przedstawiciel administratora danych (art. 31a ustawy)-
6Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy)-
7Podstawa prawna:- ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) - ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.) - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)
8Cel przetwarzania danych w zbiorze:Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
9Opis kategorii osób:Osoby fizyczne, przedsiębiorcy
10Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:Imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, imiona rodziców, nazwa, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu
-Sposób zbierania danych:- Od osób, których dotyczą
12Sposób udostępnienia danych:Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13Odbiorcy danych:-
14Przekazywanie danych do państwa trzeciegoNie
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast