0 C
Brzozie
poniedziałek, Październik 22, 2018

Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Lp.OpisWartość
1Nazwa zbioru danych:Gospodarka Odpadami Komunalnymi
2Data wpisu:2015-07-03
3Data ostatniej aktualizacji:-
4Administrator danych:Urząd Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50
5Przedstawiciel administratora danych (art. 31a ustawy)-
6Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy)-
7Podstawa prawna:- ustawa z dnia 28.11.2014 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399)
8Cel przetwarzania danych w zbiorze:Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
9Opis kategorii osób:Właściciele nieruchomości
10Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:Imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu
-Sposób zbierania danych:- Od osób, których dotyczą
12Sposób udostępnienia danych:Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13Odbiorcy danych:-
14Przekazywanie danych do państwa trzeciegoNie
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast