0 C
Brzozie
poniedziałek, Październik 22, 2018

Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Dane nauczycieli i obsługi szkół oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Brzozie

Lp.OpisWartość
1Nazwa zbioru danych:Dane nauczycieli i obsługi szkół oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Brzozie
2Data wpisu:2015-07-03
3Data ostatniej aktualizacji:2016-02-10
4Administrator danych:Gmina Brzozie, 87-313 Brzozie 50
5Przedstawiciel administratora danych (art. 31a ustawy)-
6Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy)-
7Podstawa prawna:- ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z późn. zm.)
8Cel przetwarzania danych w zbiorze:Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
9Opis kategorii osób:- Nauczyciele, wychowawcy i pracownicy obsługi i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzozie. Nauczyciele zatrudnieni w niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych, które wpisane są do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Brzozie
10Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:Data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, wykształcenie, miejsce pracy, zwód, wymiar zatrudnienia i forma, wysokość wynagrodzenia oraz innych dodatków do wynagrodzenia, płeć, kwalifikacje, stopień awansu zawodowego, staż pracy, rodzaj prowadzonych zajęć oświatowych
-Sposób zbierania danych:- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
12Sposób udostępnienia danych:Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13Odbiorcy danych:Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Ministerstwo Edukacji Narodowej
14Przekazywanie danych do państwa trzeciegoNie
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast