0 C
Brzozie
poniedziałek, Październik 22, 2018

Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Archiwum zakładowe

Lp.OpisWartość
1Nazwa zbioru danych:Archiwum zakładowe
2Data wpisu:2015-07-03
3Data ostatniej aktualizacji:-
4Administrator danych:Urząd Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50
5Przedstawiciel administratora danych (art. 31a ustawy)-
6Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy)-
7Podstawa prawna:- ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn zm.)
8Cel przetwarzania danych w zbiorze:Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
9Opis kategorii osób:Klienci urzędu – osoby załatwiające sprawy w Urzędzie Gminy Brzozie, strony postępowań administracyjnych, osoby trzecie.
10Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:- nazwiska i imiona - imiona rodziców - data urodzenia - miejsce urodzenia - adres zamieszkania lub pobytu - numer ewidencyjny PESEL - Numer Identyfikacji Podatkowej - miejsce pracy - zawód - wykształcenie - seria i numer dowodu osobistego - numer telefonu Dane wrażliwe dotyczące: - przynależność związkową - stan zdrowia - skazań - mandatów karnych - orzeczeń o ukaraniu - innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
-Sposób zbierania danych:- Od osób, których dotyczą - Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
12Sposób udostępnienia danych:Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13Odbiorcy danych:-
14Przekazywanie danych do państwa trzeciegoNie
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast