13 C
Brzozie
wtorek, Październik 16, 2018

Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Urząd Stanu Cywilnego

Lp.OpisWartość
1Nazwa zbioru danych:Urząd Stanu Cywilnego
2Data wpisu:2015-07-03
3Data ostatniej aktualizacji:-
4Administrator danych:Urząd Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50
5Przedstawiciel administratora danych (art. 31a ustawy)-
6Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy)-
7Podstawa prawna:- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego
8Cel przetwarzania danych w zbiorze:Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
9Opis kategorii osób:Klienci urzędu – osoby załatwiające sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego
10Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:- AKT URODZENIA: Oznaczenie aktu, data sporządzenia, miejsce sporządzenia, dane dziecka (imię pierwsze, imię drugie, imiona kolejne, nazwisko, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia), dane ojca (imię/imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, miejsce urodzenia), dane matki (imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, miejsce urodzenia), Imię, i nazwisko osoby, która zgłosiła urodzenie, Imię i nazwisko biegłego, jeżeli brał udział w czynności, dane przy akcie (historyczny numer aktu, numer ewidencyjny PESEL, obywatelstwo) - AKT MAŁŻEŃSTWA: Oznaczenie aktu, data sporządzenia, miejsce sporządzenia, Dane osób, które zawarły małżeństwo (imię pierwsze, imię drugie, imiona kolejne, nazwisko, nazwisko rodowe, stan cywilny, data urodzenia, miejsce urodzenia), data i miejsce zawarcia małżeństwa, dane rodziców (imię/imiona, nazwisko, nazwisko rodowe), Nazwiska małżonków po zawarciu małżeństwa, Nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, Imiona i nazwiska świadków, Imię i nazwisko biegłego, jeżeli brał udział w czynności, Imię i nazwisko tłumacza, jeżeli brał udział w czynności, - AKT ZGONU: Oznaczenie aktu, data sporządzenia, miejsce sporządzenia, dane małżonka osoby zmarłej (imię/imiona, nazwisko, nazwisko rodowe), dane rodziców osoby zmarłej (imię/imiona, nazwisko, nazwisko rodowe), dane podmiotu który zgłosił zgon (imię, nazwisko, nazwa podmiotu), Imię i nazwisko biegłego, jeżeli brał udział w czynności, Imię i nazwisko tłumacza, jeżeli brał udział w czynności
-Sposób zbierania danych:- Od osób, których dotyczą - Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
12Sposób udostępnienia danych:Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13Odbiorcy danych:-
14Przekazywanie danych do państwa trzeciegoNie
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast