0 C
Brzozie
poniedziałek, Październik 22, 2018

Rejestr ABI – szczegóły zbioru:
Zamówienia publiczne

Lp.OpisWartość
1Nazwa zbioru danych:Zamówienia publiczne
2Data wpisu:2015-07-03
3Data ostatniej aktualizacji:-
4Administrator danych:Urząd Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50
5Przedstawiciel administratora danych (art. 31a ustawy)-
6Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy)-
7Podstawa prawna:- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
8Cel przetwarzania danych w zbiorze:Realizacja zamówień publicznych
9Opis kategorii osób:Przedsiębiorcy
10Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, Informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego. Informacje zawarte w wykazie niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca. Dane zawarte w wykazie osób i podmiotów potrzebnych do wykonania zamówienia oraz informacje na temat ich kwalifikacji i wykonywanych przez nich czynności. Dane na temat banku wykonawcy, posiadanych środków finansowych, zdolności kredytowej oraz polisy OC. Informacje zawarte w uzyskanych koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz dowodach opłat lub zwolnień w stosunku do KRUS lub ZUS. Dane zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane uprawnienia. Dane wrażliwe: - Skazania
-Sposób zbierania danych:- Od osób, których dotyczą
12Sposób udostępnienia danych:Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13Odbiorcy danych:-
14Przekazywanie danych do państwa trzeciegoNie
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast