Sesja absolutoryjna w Gminie Brzozie

0
83

Wójt Kędziorska-Cieszyńska z wotum zaufania!

Absolutorium dla wójta Gminy Brzozie.
Spośród radnych 13 osób głosowało za absolutorium dla wójt Danuty Kędziorskiej-Cieszyńskiej, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Głosowanie odbyło się po przedstawieniu przez Panią Wójt raportu o stanie gminy za rok 2019.

sesja absolutoryjna - Sesja absolutoryjna w Gminie Brzozie