Rada Gminy Brzozie

RADNI   GMINY  BRZOZIE  – kadencja 2018-2023

 1. Bąkowski Zbigniew
 2. Bieżuński Bernard
 3. Czepek Przemysław
 4. Domżalski Kazimierz
 5. Florkiewicz Maria – Przewodnicząca Rady Gminy
 6. Kamiński Karol
 7. Kamiński Marcin Jarosław
 8. Lendzionowski Edward
 9. Leśniewski Kazimierz
 10. Malinowski Andrzej – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 11. Patalon Jakub
 12. Piotrowicz Tomasz
 13. Wardowski Bartłomiej Marek
 14. Wiśniewska Iwona
 15. Zielińska Małgorzata