Stowarzyszenie “Promocja Gminy Brzozie”

REGON – 340304165
NIP – 8741708216
KRS – 0000278716

Prezes Stowarzyszenia

Pan Ryszard Konopka
tel. 600 802 267

Zarząd Stowarzyszenia

1. Pani  Barbara Biniecka
2. Pani  Mirosława Grabowska
3. Pan   Ryszard Konopka

Komisja Rewizyjna

1. Pan Mirosław Karbowski
2. Pan Krzysztof Żebrowski
3. Pan Witold Lendzion