Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa - baner

GMINA BRZOZIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt:

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa  działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 61.800 PLN

 

O programie

Aktualności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast