Urząd Gminy w Brzoziu

Stanowisko Imię i Nazwisko Numer telefonu
Sekretarz Gminy Halina Siecińska tel./fax 56 49 129 13
Skarbnik Gminy Ewa Piotrowicz tel. 56 49 129 19
Kierownik USC Marianna Murawska tel. 56 49 129 18
Samodzielne stanowiska
Kierownik Wydziału oświaty, kultury i sportu Mirosława Grabowska tel. 56 49 129 10
Samorządowy Zakład Budżetowy  – drogi gminne, inwestycje, bezrobocie, wodociągi – Kierownik Zakładu Mirosław Karbowski tel. 56 49 129 10
Inspektor ds. działalności gospodarczej, zdrowia, promocji gminy, turystyki, spraw administracyjno-gospodarczych, ochrony przeciwpożarowej Małgorzata Lendzionowska tel./fax 56 49 129 17
Inspektor ds. obrony cywilnej, obronności, spraw  wojskowych, zarządzania  kryzysowego Krzysztof Żebrowski tel. 56 49 129 16
Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego, ochrony środowiska, rolnictwa, mienia komunalnego. Maciej Kaniewski tel. 56 49 129 16
Radca Prawny Witold Lendzion tel. 56 49 129 23
Informatyk / Inspektor Ochrony Danych Marcjan Biegaj tel./fax 56 49 129 14
Referat finansowo-księgowy
Inspektor ds. wymiaru podatków i obsługi rady gminy Barbara Biniecka tel. 56 49 129 26
Samodzielny referent ds. poboru podatków i opłat lokalnych Danuta Gruźlewska tel. 56 49 129 26
Podinspektor ds. obsługi kasy Beata Apczyńska tel. 56 49 129 26
Inspektor ds. księgowości Barbara Czepek tel. 56 49 129 21
Inspektor ds. księgowości budżetowej Wiesława Natkowska tel. 56 49 129 22
Inspektor ds. księgowości Marta Szkamruk tel. 56 49 129 21
Inspektor ds. księgowości i archiwum Dorota Ewertowska tel. 56 49 129 22
Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi, zamówień publicznych Katarzyna Sokalska-Lebiedziewska tel. 56 49 129 16

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu
Kierownik GOPS Anna Raczkowska 56 49 129 25
Specjalista pracy socjalnej, dodatki mieszkaniowe i energetyczne Marzena Lewandowska 56 49 129 24
     
Specjalista pracy socjalnej,sprawy osób uzależnionych – GKRPA Arleta Skowrońska 56 49 129 25
Straszy pracownik socjalny, fundusz alimentacyjny stypendia szkolne Sabina Otka 56 49 129 24
Starszy pracownik socjalny, zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie Edyta Karbowska 56 49 129 15
Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych, Karta Dużej Rodziny Marta Kalinowska 56 49 129 15
Asystent rodziny Dorota Piekalska 5649 129 25
Główny Księgowy Wiesława Natkowska 56 49 129 22

 

Samorządowy Zakład Budżetowy “Wodociągi Gminne w Brzoziu”

Stanowisko Imię i Nazwisko Numer telefonu
Kierownik Mirosław Karbowski tel./fax 56 49 129 10

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Stanowisko Imię i Nazwisko Numer telefonu
Kierownik Mariola Hark tel./fax 56 49 129 28

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast