Numery telefonów

56 49 129 10 – OŚWIATA, DROGI GMINNE, MIENIA KOMUNALNEGO, INWESTYCJE, ZAKŁAD BUDŻETOWY “WODOCIĄGI GMINNE W BRZOZIU”

56 49 129 11 – FAX

56 49 129 12 – WÓJT GMINY

56 49 129 13 – SEKRETARZ GMINY

56 49 129 14 – WOJSKO, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OC, OSP

56 49 129 15 – Świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+

56 49 129 16 – ROLNICTWO I LEŚNICTWA, OCHRONA ŚRODOWISKA,

56 49 129 17 – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

56 49 129 18 – USC, EWIDENCJA LUDNOŚCI

56 49 129 19 – SKARBNIK GMINY

56 49 129 20 – FAX

56 49 129 21 – REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

56 49 129 22 – REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

56 49 129 23 – PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, RADCA PRAWNY

56 49 129 24 – Fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne, pomoc społeczna

56 49 129 25 – Pomoc społeczna

56 49 129 26 – KASA- PODATKI

56 49 129 27 – SALA POSIEDZEŃ

56 49 129 28 – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

56 49 129 29 – KOTŁOWNIA