Struktura organizacyjna

Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Wójt

+48 56 49 129 12

wojt@brzozie.pl

Pokój nr 8 (I piętro)

Tomasz Mażutis

Zastępca Wójta

+48 56 49 129 14

mazutis@brzozie.pl

Pokój nr 9 (I piętro)

Ewa Piotrowicz

Skarbnik Gminy

+48 56 49 129 19

ewapiotrowicz@brzozie.pl

Pokój nr 2 (parter)

SAMODZIELNE STANOWISKA

Justyna Nizgorska

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

+48 56 49 129 10

nizgorska@brzozie.pl

 Pokój nr 8 (I piętro)

Małgorzata Lendzionowska

Inspektor ds. działalności gosp., zdrowia, ochrony ppoż., promocji gminy, turystyki, GKRPA

+48 56 49 129 17

lendzionowska@brzozie.pl

Pokój nr 7 (I piętro)

Krzysztof Żebrowski

Inspektor ds. obrony cywilnej, obronności, spraw  wojskowych, zarządzania  kryzysowego

+48 56 49 129 17

zebrowski@brzozie.pl

Pokój nr 7 (I piętro)

Maciej Kaniewski

Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego, ochrony środowiska, rolnictwa, mienia komunalnego

+48 56 49 129 16

kaniewski@brzozie.pl

Pokój nr 7 (I piętro)

Dariusz Chyła

Radca Prawny

+48 56 49 129 23

radcaprawny@dariuszchyla.pl

Pokój nr 4 (parter)

Marcjan Biegaj

Informatyk

+48 56 49 129 14

informatyk@brzozie.pl

Pokój nr 9 (I piętro)

Anna Żabińska

Podinspektor ds. kadrowych, organizacyjnych i obsługi sekretariatu

+48 56 49 129 10

zabinska@brzozie.pl

Pokój nr 8 (I piętro)

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Barbara Biniecka

Inspektor ds. wymiaru podatków i obsługi rady gminy

+48 56 49 129 26

biniecka@brzozie.pl

Pokój nr 6 (parter)

Danuta Gruźlewska

Samodzielny referent ds. poboru podatków i opłat lokalnych

+48 56 49 129 26

gruzlewska@brzozie.pl

Pokój nr 6 (parter)

Barbara Czepek

Inspektor ds. księgowości

+48 56 49 129 21

czepek@brzozie.pl

Pokój nr 3 (parter)

Marta Jackowska

Inspektor ds. księgowości

+48 56 49 129 21

jackowska@brzozie.pl

Pokój nr 3 (parter)

Wiesława Natkowska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

+48 56 49 129 22

natkowska@brzozie.pl

Pokój nr 3 (parter)

Dorota Ewertowska

Inspektor ds. księgowości i archiwum

+48 56 49 129 22

ewertowska@brzozie.pl

Pokój nr 3 (parter)

Katarzyna Sokalska-Lebiedziewska

Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi, zamówień publicznych

+48 56 49 129 16

sokalska@brzozie.pl

Pokój nr 3 (parter)

Marcin Wrzosek

Podinspektor ds. dróg, budownictwa i inwestycji

+48 56 49 129 29

wrzosek@brzozie.pl | drogi@brzozie.pl

Pokój nr 10 (I piętro)

URZĄD STANU CYWILNEGO

Marianna Murawska

Kierownik USC

+48 56 49 129 18

murawska@brzozie.pl

Pokój nr 1 (parter)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Raczkowska

Kierownik GOPS

+48 56 49 129 25

raczkowska@brzozie.pl

Pokój nr 5 (parter)

Arleta Skowrońska

Specjalista pracy socjalnej

+48 56 49 129 25

skowronska@brzozie.pl

Pokój nr 5 (parter)

Marzena Lewandowska

Specjalista pracy socjalnej, dodatki mieszkaniowe i energetyczne

+48 56 49 129 24

lewandowska@brzozie.pl

Pokój nr 5 (parter)

Sabina Otka

Straszy pracownik socjalny, fundusz alimentacyjny stypendia szkolne

+48 56 49 129 24

otka@brzozie.pl

Pokój nr 5 (parter)

Edyta Karbowska

Starszy pracownik socjalny, zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie

+48 56 49 129 15

karbowska@brzozie.pl

Pokój nr 1 (parter)

Marta Kalinowska

Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych, Karta Dużej Rodziny

+48 56 49 129 15

kalinowska@brzozie.pl

Pokój nr 1 (parter)

Wiesława Natkowska

Główna Księgowa

+48 56 49 129 22

natkowska@brzozie.pl

Pokój nr 3 (parter)

Dorota Piekalska

Asystent rodziny

+48 56 49 129 25

Pokój nr 5 (parter)

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY "WODOCIĄGI GMINNE W BRZOZIU"

Wojciech Rutkowski

Kierownik Zakładu

+48 56 49 129 29

rutkowski@brzozie.pl

Pokój nr 10 (I piętro)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZOZIU

Mariola Hark

Kierownik

+48 56 49 129 28

biblioteka@brzozie.pl

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast