Struktura organizacyjna

KIEROWNICTWO URZĘDU GMINY W BRZOZIU

Stanowisko Imię i Nazwisko Numer telefonu
Wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska tel. 56 49 129 12
[email protected]
pok. nr 8 (I piętro)
Zastępca Wójta Tomasz Mażutis tel. 56 49 129 14
[email protected]
pok. nr 8 (I piętro)
Skarbnik Gminy Ewa Piotrowicz tel. 56 49 129 19
fax 56 49 129 20
[email protected]
pok. nr 2 (parter)

SAMODZIELNE STANOWISKA

Podinspektor ds. kadrowych, organizacyjnych i obsługi sekretariatu Anna Żabińska tel./fax 56 49 129 10
[email protected]
pok. nr 8 (I piętro)
Inspektor ds. działalności gospodarczej, zdrowia, promocji gminy, turystyki, spraw administracyjno-gospodarczych, ochrony przeciwpożarowej, sprawy osób uzależnionych – GKRPA Małgorzata Lendzionowska tel./fax 56 49 129 17
[email protected]
pok. nr 7 (I piętro)
Inspektor ds. obrony cywilnej, obronności, spraw  wojskowych, zarządzania  kryzysowego Krzysztof Żebrowski tel. 56 49 129 14
[email protected]
pok. nr 9 (I piętro)
Inspektor ds. dróg, budownictwa i planowania przestrzennego, ochrony środowiska, mienia komunalnego. Maciej Kaniewski tel. 56 49 129 29
[email protected]
pok. nr 10 (I piętro)
Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi, zamówień publicznych Katarzyna Sokalska-Lebiedziewska tel. 56 49 129 16
[email protected]
pok. nr 7 (I piętro)
Radca Prawny Dariusz Chyła tel. 56 49 129 23
pok. nr 4 (parter)
Informatyk / Inspektor Ochrony Danych Marcjan Biegaj tel. 56 49 129 14
pok. nr 9 (I piętro)
Pomoc administracyjna Karolina Nowakowska tel. 56 49 129 17
[email protected]
pok. nr 7 (I piętro)
Inspektor ds. rolnictwa, turystyki i pozyskiwania środków zewnętrznych Agnieszka Chyła tel. 56 49 129 16
[email protected]
pok. nr 7 (I piętro)

 

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Inspektor ds. wymiaru podatków i obsługi rady gminy Barbara Biniecka tel. 56 49 129 264
[email protected]
pok. nr 6 (parter)
Samodzielny referent ds. poboru podatków i opłat lokalnych Danuta Gruźlewska tel. 56 49 129 26
[email protected]
pok. nr 6 (parter)
Podinspektor ds. obsługi kasy Beata Apczyńska tel. 56 49 129 26
[email protected]
pok. nr 6 (parter)
Inspektor ds. księgowości Barbara Czepek tel. 56 49 129 21
[email protected]
pok. nr 3 (parter)
Inspektor ds. księgowości budżetowej Wiesława Natkowska tel. 56 49 129 224
[email protected]
pok. nr 3 (parter)
Inspektor ds. księgowości Marta Jackowska tel. 56 49 129 21
[email protected]
pok. nr 3 (parter)
Inspektor ds. księgowości i archiwum Dorota Ewertowska tel. 56 49 129 22
[email protected]
pok. nr 3 (parter)

WYDZIAŁ OŚWIATY

Kierownik Wydziału oświaty, kultury i sportu Grażyna Grzecznowska tel. 56 49 129 10
[email protected]
pok. nr 8 (I piętro)

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Marianna Murawska tel./fax 56 49 129 18
[email protected]
pok. nr 1 (parter)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik Anna Raczkowska tel./fax 56 49 129 25
[email protected]
pok. nr 5 (parter)
Specjalista pracy socjalnej, dodatki mieszkaniowe i energetyczne Marzena Lewandowska tel. 56 49 129 24
[email protected]
pok. nr 5 (parter)
Specjalista pracy socjalnej Arleta Skowrońska tel./fax 56 49 129 25
[email protected]
pok. nr 5 (parter)
Straszy pracownik socjalny, fundusz alimentacyjny stypendia szkolne, zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie Sabina Otka tel./fax 56 49 129 15
[email protected]
pok. nr 1b (parter)
Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych, Karta Dużej Rodziny Marta Kalinowska tel./fax 56 49 129 15
[email protected]
pok. nr 1b (parter)
Asystent rodziny Dorota Piekalska tel. 56 49 129 25
Główny Księgowy Wiesława Natkowska tel. 56 49 129 22
[email protected]
pok. nr 3 (parter)

 

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY "WODOCIĄGI GMINNE W BRZOZIU"

Kierownik Wojciech Rutkowski tel./fax 56 49 129 29
[email protected]
pok. nr 10 (I piętro)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZOZIU

Kierownik Mariola Hark tel. 56 49 129 28
[email protected]
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast